Eskalator och Eskalettes

Eskalator – skaorkester ca 1999-2008.
Lyssna på oss på spotify

Eskalettes Rocksteady-band ca 2008-2010
http://eskalettes.com